Další informace

💡 Kompletní informace najdete v katalozích výrobců a manuálech. Se správným výběrem vám rádi poradíme i my. Neváhejte nás kontaktovat.

 

➡️ Součástí koupelnového radiátoru standardně není topná tyč, ventil, ani šroubení, pokud to u něj není výslovně uvedeno.

➡️ Fotografie produktů mohou být ilustrační, např. v jiné povrchové úpravě nebo v jiném rozměru.

➡️ Údržba otopných žebříků a elektrických sušáků: K čištění koupelnových radiátorů používejte pouze vlhkou utěrku z mikrovlákna. Nepoužívejte žádné abrazivní nebo chemické čistící prostředky, které by mohly otopný žebřík poškodit. 

➡️ V případě neodborné instalace otopného žebříku a jeho příslušenství nemusí být výrobcem reklamace uznána. 

➡️ Při překročení doporučeného výkonu elektrické topné tyče dochází k zániku záruky výrobce.

 

Základní pravidla instalace a použití otopných žebříků

• Regulátor musí být instalován vždy ve svislé poloze s přívodem od spodu.
• Příkon topné tyče volíme dle doporučení u jednotlivých topných těles. Použití topné tyče s vyšším příkonem nezvýší topný výkon, naopak snižuje její životnost.
• Nepovolujte zaslepovací zátky u topných těles.
• Topidla u nichž je pravděpodobné že budou umístěna v koupelně, musí být instalována tak, aby se osoba ve vaně nebo sprše nemohla dotknout spínačů
a jiných řídících zařízení. Při nesprávné instalaci může dojít k poškození zařízení nebo k úrazu osob elektrickým proudem nebo popálením.
• Topidlo nesmí být umístěno přímo pod zásuvkou. Vhodnost zásuvky si nechte přezkoušet odbornou elektrotechnickou firmou (ČSN 35 4515).
• Radiátor musí být instalován min. 25 cm, sušák min. 60 cm od země.
• Při montáži otopného tělesa mimo ČR je nutné se řídit odpovídajícími národními předpisy.
• Regulátory se připojují k elektrické síti 230 V/50 Hz pomocí pohyblivého přívodu ukončeného nalisovanou vidlicí do normalizované zásuvky instalované dle ČSN.
Zařízení musí být chráněno proudovým (diferenčním) chráničem s vybavovacím proudem 30 mA.
• Ochrana před úrazem elektrickým proudem musí být zabezpečena podle ČSN 33 2000-4-41.
• V případě pevného připojení spotřebiče na elektrický rozvod, musí být do přívodu regulátoru zařazen hlavní spínač (jistič), dostatečně přístupný obsluze,
odpojující oba póly el. sítě.
• Připojení k elektrické síti současně s prověřením vhodnosti instalace smí provádět pouze odborník.